Интервю с арх. инж. Климентин Чернев – „Младите специалисти трябва да разбират „езика” на архитекти и на инженери“

TAL Engineering имаше удоволствието да интервюира арх. инж. Климентин Чернев, управител на Алукьонигщал България.

TAL Engineering: Според Вас, има ли необходимост от това фасадата да стане самостоятелна част от инвестиционния проект, наред с останалите специалности? Защо?

Арх. инж. Климентин Чернев: Остъклените фасадни конструкции са важен и отговорен сграден елемент от архитектурно-естетична и конструктивна гледна точка. Компетентността на архитектите в България по отношение на фасадния инженеринг все още не е на необходимото ниво и често в архитектурната  част на инвестиционните проекти се допускат много грешки, несъответствия и нерешени проблеми, които се явяват предпоставка за некачествен краен продукт. Смятам, че трябва има промени в ЗУТ и съответните наредби, които да регламентират поне минимални изисквания към остъклените фасадни конструкции на сградите.

ТЕ: Партньорството между Алукьонигщал и TAL Engineering спомага за имплементиране на дебютни продукти за нашия пазар. Смятате ли, че съвместната ни работа води до иновации за бранша в нашата страна?

КЧ: Водещите производители във всеки един бранш се открояват от конкуренцията си  чрез непрекъснатото разработване и внедряване на иновативни продукти и технологии, осигуряващо технологичната им преднина. Фирма Алукьонигщал чрез дългогодишното си партньорство с доказаните световни лидери в нашия бранш – SCHÜCO и JANSEN редовно предлага на пазара иновативни продукти, но за успешното внедряване на такива задължително е необходим и качествен и надежден партньор – фирма изпълнител, какъвто за нас е и надявам се ще остане фирма TAL Engineering. През годините на съвместно сътрудничество в България успяхме заедно да реализираме редица частни и обществени сгради с използвани за пръв път у нас технологични новости. Тази съвместна колаборация несъмнено излъчва положителни импулси към целия строителен сектор, с което индиректно повдига нивото му.

TE: Наблюдавайки тенденциите в чужбина, вярвате ли, че фасадния инженеринг в България се доближава до световния стандарт?  Какво е нужно, за да се подобрим?

КЧ: Съвременнтата българска архитектура като дизайн се представя успешно на световно ниво. В последните години все повече български колеги архитекти биват номинирани и отличени в редица  световни архитектурни конкурси. Все повече български проекти се представят и на страниците на редица авторитетни архитектурни журнали. В модерната архитектура основен дял има фасадната част, така че със сигурност се доближаваме до световния стандарт. Но, както архитектурата се изменя чрез интегриране на нови материали, технологии и процеси, така и фирмите, поставили фасадния инженеринг във фокуса на своята дейнст, трябва непрекъснато да инвестират в осигуряващи им технологично предимство машини, софтуер, ERP-системи, обучения както и качествен човешки ресурс.

ТЕ: Кои са Вашите любими съвместни проекти с TAL Engineering и защо?

КЧ: През последните повече от двадесет години партньорство, реализирахме много проекти, които оформят съвременната градска среда на София, Пловдив, Варна, Бургас и други населени места в България, както и чужбина. Броят им е значителен, голяма  част от тях бих могъл да дам за пример, но с оглед на това да не пропусна някого, бих се въздържал. По принцип за мен всеки успешно завършен обект оставя сантиментална следа в сърцето ми. Много съвместно реализирани обекти може да се видят обаче на интернет-страниците на нашите две фирми – https://www.alukoenigstahl.bg/ и https://talengineering.com/.

ТЕ: Вие сте един от най-вещите специалнисти и лидер във фасадния инженеринг. Какви съвети бихте отправили към младите специалисти в тази сфера, която добива все по-голяма популярност като автономен бранш?

КЧ: Съветвам всички млади специалисти, занимаващи се с тази предизвикателна материя да отделят достатъчно време на изследвания, самообучения и обучения, провеждани от водещите международни фирми в бранша. Трябва да разбират „езика” и на архитекти и на инженери, така, че резултата от работата им да е лишен от компромиси.

ТЕ: Какво се надявате да постигнем заедно през 2021 година?

КЧ: Вашата компания в последните години се оформи като най-голямата инженерингова компания в бранша.  Имате сериозно развита в йерархично отношение структура от специалисти. Сервиза и услугите на фирма Алукьонигщал също са разнообразни и в различни направления, така, че си пожелавам едно още  по-дълбоко и ефективно взаимодействие между отделите на двете фирми във всяко едно направление, което гарантирано ще ни води към успех и занапред.

alukoenigstahl.bg

    Абонамент за бюлетин