Интервю с арх. Радомир Серафимов за бъдещето на архитектурата и текущия ни съвместен проект – сграда Нова ТВ

TAL Engineering имаше удоволствието да интервюира арх. Радомир Серафимов, управител на „Ателие Серафимов Архитекти“

TAL Engineering: Много хора възприемат архитектурата само като чертежи. Какво е тя за вас?

Арх. Радомир Серафимов: Архитектурата е всичко онова, което ни заобикаля в ежедневието  – ландшафт, сгради, съоръжения, околна среда…. Всеки нов проект за нас е различен от предишния, било жилищна, обществена или индустриална сграда, интериор, площад или паркова среда. Необятното разнообразие от проблематика, анализ, обществен и икономически интерес в широкия спектър на проектите ни, правят за нас професията ни истинско вдъхновение и удоволствие, а и удовлетвореност от добре свършената работа.

ТЕ: Кои са основните принципи, които ви водят при осъществяване на даден проект?

РС: За мен архитектурата, преди всичко, е необходимо да служи на обществото, не на Архитекта. И в този смисъл нашата професия е една от най – хуманните. Считам, че в реализацията на замисъла си, архитектът трябва да търси не кратковременно явление, мода и сензация, а да създаде убедителна творба, която да носи посланието си дълготрайно в градския силует и околния ландшафт, и да възпитава възприятието за естетика на поколенията в бъдещето. Онова, което преди всичко търсим в работата си, е “Човешкия мащаб“ – съизмеримостта на човешкото възприятие за вътрешното и външно пространство, така че Архитектурата да не доминира, а да въздейства положително, както на обитателите, така и на околните наблюдатели. Търсим и анализираме как проектът би въздействал на обитателите в сградата, по какъв начин пространството извън обема на сградата контактува и прелива с пространството вътре. При създаването на външния облик и формообразуването на сградата е необходимо да се съобразим с околното пространство. Тук ролята на архитекта е да потисне егото си и желанието за личностна изява, изразено в дръзки, любопитни и екстравагантни решения на фасадния облик и да създаде балансирана и уверено поместена архитектурна структура, в която да проличи интелигентният подход и уважение към контекста на средата.

TE: Разкажете ни за фасадата на най-новия ни съвместен проект – сградата на NOVA TV?

РС: Новата сграда на “Нова броудкастинг Груп” – изключително сложен във функционално и инсталационно отношение проект. Специфичното местоположение на имота – главна улица, част от територия, формираща се, като индустриален и бизнес парк. Проекта се характеризира с един опростен обем, в който основно значение имат пропорциите и пластиката на фасадата. За тази цел е създадено специфично членение чрез слънцезащитни елементи на фасадното решение във височина. Първите два етажа на сградата се отделят като база от останалите и обемът завършва с олекотена ажурна фасада обединена в общия силует с павилионен характер. Входът от ул. „Неделчо Бончев“ е оформен като „портал“, потъващ в обема на сградата през два етажа. 

Фасадният растер е търсен така, че да осигури оптимално дневно осветление като способства помещенията да запазят енергийния си баланс. Пластиката на фасадата оформя „ниши“, в които са разположени прозорците.

Намерението ни е да постигнем фасада с отличителен, запомнящ се характер, чрез който да стане разпознаваема и да се превърне в индивидуална емблема на групата.

ТЕ: През 2020 година, поради неизбежни обстоятелства, всички сфери, които можеха да си позволят да работят от вкъщи, го направиха, което остави много от офисите пусти. Как смятате, че ще се отрази тази тенденция на офис сградите и пространствата през 2021г.?

РС: Световната Пандемия постави фундаментални въпроси на човечеството и промени ценностите, като измести фокуса на целите ни! Карантината принуди обществото да мисли интровертно към семейната клетка, фамилията – Дома. Когато загубиха свободата си да пътуват и да излизат, хората започнаха да преосмислят домовете си, които се превърнаха в място за работа, обучение и почивка. Очевидно тези процеси ще продължат и доскорошното отношение към жилищата, като „място за преспиване“ ще се промени и в дългосрочен план това ще се отрази съществено и на развитието на бранша. От друга страна, вече преосмисляме и проектираме обществените сгради съобразно необходимите мерки за работа в извънредни ситуации. Огромна част от съществуващия сграден фонд ще се наложи да се преустрои и адаптира. Нови болници и медицински заведения заедно с възстановяване на уважението към най – хуманните професии на медицинските работници. Пандемията принуди компаниите да преустроят работата в „хоум офис“ в оптимални крайности и това доведе предварително до изявяване на всички недостатъци свързани с подобен вит работна организация. Именно заради това считаме, че компаниите бързо ще се преориентират в общоприетият начин на работа щом пандемията отмине. 

ТЕ: Един от любимите ни проекти, който все още впечатлява и нашите последователи 4 години след завършването му, е сградата на Биовет в Пещера. Кои са Вашите любими съвместни проекти с ТАЛ Инженеринг?

РС: Ахитектурно- фасадното решение на административната сграда на „Биовет“АД е повлияно както от спецификата на производството, така и от желанието ни да създадем емблематична сграда не само за компанията, но и за града.

Като пример за добра колаборация с Тал Инженеринг ще посоча и Централения офис на „Алфа Банк“, София, изпълнена в отлична симбиоза между проектант и изпълнител. Проектът за сградата на „Алфа Банк” бе изключително сложна задача както от функционално естество, така и поради обстоятелството, че трябваше да се реализира в една позната, изградена и функционираща градска среда.

www.asa-bg.com

    Абонамент за бюлетин