Интервю с арх. Ангел Захариев – 5 години след откриването на сграда Capital Fort

TAL Engineering: Повечето от сградитe, проектирани от Вас, са се превърнали в отличителна част от градската среда на София. Какво послание се стремите да предадете с Вашите сгради и смятате ли, че сте го постигнали с проект Capital Fort?

Арх. Ангел Захариев: Сградите, които проектираме са едновеременно продукт на мястото където се намират и на времето, в което са създадени. За нас е от изключителна важност връзката със заобикалящата среда – как новата сграда си „говори” с околните, как се вписва в градския силует, как наблюдателите я възприемат от близко и от далечно разстояние. Но също така, за проекта е много важно как представя епохата, в която се изгражда, как се използват и представят човешките достижения, как се улавят тенденциите в начина на обитаване, как потребителите реагират на архитектурата. С две думи, сградата е функция на средата и времето. Това важи и за Capital Fort – сградата е проектирана да обвързва околните сгради в общ ансамбъл, формиращ „източната порта” на града и в същото време представя по убедителен начин момента на създаването и текущите за началото на 21-и век тенденции в дизайна и архитектурата.

ТЕ: Фасадата на една сграда огледало на обществото ли е или автопортрет на архитекта?

АЗ: Фасадата е огледало на обществото в по-широк смисъл – на икономическото развитие, на ценностите, на взаимоотношенията, на техническите достижения и възможности, на разбирания за естетика. Архитектите, работейки заедно с другите участници в процеса: инвеститори, строители, доставчици, са част от обществото и работата им е силно повлияна от обществените процеси. Стремежът към откъсване от тези процеси може да доведе до гениална творба, която променя революционно процесите в обществото, но вероятността това да се случи е минимална. В повечето случаи, откъсването от обществените реалности води до неадекватна за времето си архитектура. За мен еволюционният подход е по-правилен – архитектурата трябва да се опита да предвижда в аванс тенденциите в обществото и да ги материализира.

ТЕ: Capital Fort отвори врати през ноември 2015 г., пет години по-късно, бихте ли променили нещо по Сградата?

АЗ: Разглеждайки сградата като продукт на средата и времето, ако сега започвахме да проектираме Capital Fort би изглеждал малко по-различнo, защото тенденциите в дизайна малко са се променили, както и нашите разбирания. Ако започвахме да проектираме Capital Fort след 10 години, със сигурност промените биха били по-големи. Далеч съм от мисълта, че едно архитектурно произведение може да бъде съвършенно. За да развива своето творчество, творецът се нуждае от преосмисляне и самокритика на произведенията си. Това важи за всяко изкуство, както и за архитектурата.

 

ТЕ: Къде приключва архитекта и започва фасадния инженер? В кои допирни точки се заражда колаборацията между А&А Архитекти и TAL Engineering?

АЗ: Работата между архитекта и фасадния инженер е съвместна и интерактивна. Създаването на фасадата не е линеен процес, в който единият участник свършва своята работа и след това започва другия. Съвместната работа започва още в началото на проектирането, когато се определят техническите изисквания, бюджета, технологичните ограничения на проекта. В процеса на проектиране различните архитектурни решения се консултират с фасадните инженери, разглеждат се различни алтернативи и се избира работещо решение. В последствие, когато фасадните инженери разработват работните проекти за фасадите, те работят заедно с архитектите при решаването на различни казуси и при връзката на фсадата с останалите елементи на сградта. Като цяло, това е съвместна работа, която продължава от самото начало на проектирането до края на строителството на обекта. Опитът ни в работата с TAL Engineering обхваща всички тези етапи.

ТЕ: Архитектите проектират сгради, които ще характеризират градовете за десетилетия напред. Сега, повече от всякога, бъдещето е непредсказуемо. Колко трудно е да се проектират сгради за неизвестно бъдеще?

АЗ: Факт е, че живеем в много динамични времена. Акселерацията в процесите е огромна – технологично развитие, социални промени, глобални процеси, включително пандемиите, променят много бързо начина по който живеем и обитаваме сградите и градовете. Понякога тези процеси са толкова бързи, че ако ги сравним с времето за реализация на един мащабен инвестиционен проект, може да се окаже че проектът вече да е морално остарял или ненужен още преди завършването му. От друга страна, голяма част от тези процеси са предвидими, но за да се предвидят е необходимо да се впрегне сериозен интелектуален и финансов ресурс за проучване на процесите и тенденциите. Също така, съвременните технологии позволяват бързо адаптиране към новите реалности и пренастройване на бизнеса и начина на живот. За да се случи това, обаче, е необходимо да бъдем по-гъвкави и иновативни. Ако пренесем това върху сградите, те трябва да бъдат достатъчно устойчиви, гъвкави и иновативни за да посрещат бъдещите предизвикателства.

www.aaa.bg

    Абонамент за бюлетин