Академия Лидерите 2021

На 17 март 2021 TAL Engineering взе участие за поредна година в Академия Лидерите, сезон 5.2.Основната тема, поставена пред студентите беше „Разликата в учебното и реалното проектиране“, презентирана от инж. Орлин Колев – главен дизайнер в TAL Engineering.

„През годините сме компанията, поемала най-предизвикателните обекти в България и към настоящия момент сме най-големият партньор на всички лидери във фасадния бизнес.“, посочи инж. Орлин Колев.

Лекторът използва няколко основни показатели, измерими в сферата на проектирането, които му послужиха за примери в разликите между реалното и учебното проектиране. Един от тях беше мащабът на заданието. Лекторът и участниците стигнаха заедно до извода, че заданията, получавани в университета са кратки, ясни и задачата се свежда до дадено, търси се и решение. Но при реалното проектиране, заданието не винаги е добре формулирано, възможно е да се променя в процеса на работа, често се налага допълнително проучване и събиране на информация от няколко различни източника. Инж. Колев подчерта, че е необходима много комуникация, както между отделите, така й между изпълнител и инвеститор, само за подготовка на заданието.

В края на лекцията, пред младите специалисти бе поставена интересна задача. Те трябваше да сглобят 3D пъзел на къща за време. Противно на очакванията, отборът, който не следваше инструкциите се справи най-добре. Но най-важният извод от интересната задача беше, че къщата е направена от някой, който е проектирал учебно и не е проверил какво трябва да се получи в действителност.

Като финален съвет към бъдещите си колеги, инж. Колев сподели, че човек трябва да е достатъчно любознателен, докато е в най- активната си възраст.

    Абонамент за бюлетин