Локация: София, България
Тип:

Новата сграда NOVA BROADCASTING GROUP на е на 7 етажа със сутерен и е разположена на около 10 хиляди квадратни метра площ. Тъй като не е имало възможност четирите студиа да бъдат като отделни сгради, те са проектирани на 3 хил. кв. м едно над друго – с обслужващи помещения като монтажни, апаратни, аудио кабини и други.

Сградата има опростен обем, като в него значение имат пластиката и пропорциите на фасадата, постигнати чрез специфични елементи с триъгълна форма. Първите два етажа, които потъват навътре, служат за база, и силуетът във височина завършва с ажурни фасадни елементи. Така се оформя визия от павилионен характер, който създава цялостното възприятие за сградата.

Потъващите навътре два етажа оформят външно пространство, в което е позициониран голям екран с размери 24 на 7 метра, който да се превърне в емблема на входа.

Още проекти:

    Абонамент за бюлетин