Локация: Бургас, България
Тип:

Местоположение: Експозиционен център „Флора“ се намира в Приморски парк на град Бургас.

Цялостната концепция за експозиционен център „Флора“ се базира на три основни стълба – функционалност, естетика, икономичност. Геометрията на сградата е проектира по начин, по който тя не просто да се впише, но и да се слее със заобикалящата среда посредством оригиналните си архитектурни решения. Покривно озеленяване и фасадни панели с растителност – освен безспорните си естетически качества, реализираното покривно озеленяване и фасадните панели предпазват сградата от прегряване през летните месеци и компенсират негативните последствия от строителството, като възстановяват изгубена растителност. Оползотворяване на дъждовни води – поради очакваните високи количества на вода за напояване на зелените площи на сградата, покривните градини и фасадните панели е изградена система за събиране на дъждовните води в резервоар, който захранва поливните системи на обекта.
Естествена светлина във всички зали и офиси – Ориентацията на сградата е изцяло съобразена с принципите на „зелената“ архитектура, което в комбинация с преобладаващото фасадно остъкляване осигурява максимално оползотворяване на дневната светлина във всички зали и офиси. Стъклените части на фасадата са изпълнени с нискоемисионно стъкло, което не компрометира комфорта в сградата през летните месеци, когато има риск от излишно нагряване и повишаване на температурата в залите.

Архитектура: DECOR DESIGN – Architectural Bureau

Използвани системи:
ETEM

Алуминиеви системи за врати и прозорци
Система за окачена фасада
Фасадна обшивка с алуминиеви композитни панели

 

Награди в категориите "Сгради с Елементи на Зелена Архитектура" и "Награда на Публиката" от Националният Конкурс "Сграда на Годината" за 2015 година.

Експозиционен Център „Флора“

Сграда на Годината (2015)

Награди в категориите "Сгради с Елементи на Зелена Архитектура" и "Награда на Публиката" от Националният Конкурс "Сграда на Годината" за 2015 година.

Още проекти:

    Абонамент за бюлетин