Пореден успешно завършен обект – Сграда 15 – Бизнес Парк София

“ Сграда 15, която се намира в Бизнес Парка в Младост е една от най-красивите нови сгради в комплекса. Идейната визия на „АиА“ Архитекти беше пресъздадена и детайлно реализирана благодарение на труда, опита, усърдието и не на последно място екипната работа между колегите и отделите в ТАЛ Инженеринг.

По време на изпълнението на тази проект въведохме нови за нас инструменти и похвати, който ни помогнаха да подобрим стила, качеството и бързината на работа. Информацита по този проект беше достъпна до всички участници благодарение на събирането и в единен виртуален сървър. Провеждахме ежеседмична вътрешна оперативка, който нарекохме“ Технически съвет“. На този съвет посрещахме и решавахме срочно, предизвикателствата и трудностите по изпълнението. Съгласувахме и одобрявахме детайли и технически въпроси.

Изпълнението на фасадната обвивка на Сграда 15 в Бизнес Парка удоволетвори желанието на архитекта и инвеститора на проекта. Чрез професионализма на „ТАЛ Инженеринг“, строителя „Маркан“ ЕООД и проектовия мениджър „Линднер Имобилен“ изпълниха своите ангажименти по график. Надградените нови знания и опит по време на този проект, ни дадоха увереност и затвърдиха позицията ни в бранша. Продължваме да прогресираме! “

– инж. Виктор Стоянов

    Абонамент за бюлетин