Интервю с арх. инж. Климентин Чернев – „Младите специалисти трябва да разбират „езика” на архитекти и на инженери“

Сграда на Годината 2020

Сграда БГ Агро публикувана в Arch Daily

Интервю с арх. Ангел Захариев – 5 години след откриването на сграда Capital Fort

Академия Лидерите

БАУМА 2019 Мюнхен

Ричхил Бизнес Център

TAL Engineering спечели Голямата награда на „КРИБ“ за Иновации

Пореден успешно завършен обект – Сграда 15 – Бизнес Парк София

Обновена корпоративна идентичност на TAL Engineering

ТАЛ Инженеринг ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

На 06.03.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0035-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Детски Научен Център „Музейко“ отваря врати днес.