Локация: София, България
Тип:

Награда за Иновации в Строителството (2019)

Жилищна сграда “Здраве" спечели награда в категория "Иновации в строителството" в годишния конкурс „Сграда на годината“.

Долната, обществена зона е изцяло остъклена и разграфена единствено от неравномерно сгъстяващите се вертикали на окачената фасада. В горната й част, непосредствено под „хоризонта“ вертикалите изскачат напред и се оцветяват в златисто, какъвто е и самият хоризонт. С долния си край тези златни вертикали очертават силуета на съществуващите преди на това място къщи и отчасти съхраняват спомена за тях.

Над „хоризонта“ в жилищната част фасадата е изградена от два типа квадратни модули. При завъртането им и тяхното огледално обръщане се получават множество вариации, което създава живото пулсиране на фасадата. Пикселизирането й чрез модулите и допълнителното им разграфяване има за цел да помири двата мащаба – този на новата седеметажна сграда, със стария, вече отмиращ мащаб на съборените къщи, който обаче продължава да присъства във вътрешната структура на новите жилищни сгради.

Архитектура: Aedes Studio

Използвани системи:

Reynaers

Алуминиеви системи за врати и прозорци
Окачена фасада

ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗДРАВЕ

Още проекти:

    Абонамент за бюлетин